0
Twój koszyk jest pusty.

Kadra


DYREKTOR :Bogumiła Nadzieja - Wijaszka

(chemia, matematyka, wychowanie fizyczne, technika w szkole, oligofrenopedagogika, terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniemi pokrewnymi).


Joanna Kubiak - wychowanie przedszkolne, język angielski, edukacja wczesnoszkolna, terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniemi pokrewnymi, oligofrenopedagogika.
Dorota Sarnowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.
Agnieszka Łukaszewska - edukacja wczesnoszkolna, logopedia, wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniemi pokrewnymi, metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, oligofrenopedagogika.
Ewa Frankowska - edukacja wczesnoszkolna i sztuka, wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniemi pokrewnymi, oligofrenopedagogika.
Maria Urban-Dobrzyńska - język polski, nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, religia.
Józef Dobrzyński - przyroda, historia, bibliotekoznawstwo, przysposobieie do życia w rodzinie.
Tatiana Zielińska - historia, bibliotekoznawstwo, edukacja przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.
• Karolina Orlikowska - matematyka, informatyka.
• Bartosz Zieliński - wychowanie fizyczne.
• Milena Grobelna - religia, informatyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika.
• Małgorzata Helt - pedagog.