0
Twój koszyk jest pusty.

Kadra


DYREKTOR :Bogumiła Nadzieja - Wijaszka

(chemia, matematyka, wychowanie fizyczne, technika w szkole, oligofrenopedagogika, terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniemi pokrewnymi).Dorota Sarnowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.
Agnieszka Łukaszewska - edukacja wczesnoszkolna, logopedia, wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniemi pokrewnymi, metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, oligofrenopedagogika.
Maria Urban-Dobrzyńska - język polski, nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, religia.
Józef Dobrzyński - przyroda, historia, bibliotekoznawstwo, przysposobieie do życia w rodzinie.
Tatiana Zielińska - historia, bibliotekoznawstwo, edukacja przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.
Karolina Orlikowska - matematyka, informatyka.
Bartosz Zieliński - wychowanie fizyczne.

Mirosława Walicka - geografia.

Elżbieta Próżyńska - biologia.

Adam Zieliński - fizyka.

Ewelina Zych - język niemiecki.

Bartłomiej Zbytniewski - edukacja dla bezpieczeństwa.

Katarzyna Matusiak - język angielski.

Natalia Mikołajczak - plastyka, muzyka, edukacja elementarna.

Magdalena Jaroszewska - edukacja elementarna i opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Stanisława Drzewiecka - religia.

Monika Kapsa - doradztwo zawodowe.