0
Twój koszyk jest pusty.

Krótka historia szkoły


Historia Szkoły Podstawowej w Stodołach

 

       Stodoły to wieś, która leży w niewielkim oddaleniu od miejscowości Strzelno-Kruszwica, nie przebiegają przez nią ważniejsze drogi, a mimo to jest ona wyjątkowa. Mieszkańcy miejscowości z zamiłowaniem prowadzą swoje gospodarstwa i z miłością pracują na swojej roli, która jest ich żywicielką.

       W Stodołach mieści się kościół pod wezwaniem św. Wojciecha i Szkoła Podstawowa.

       Uczęszczają do niej dzieci ze wsi: Stodoły, Stodólno, Sławsko Dolne, Książ, Kraszyce i Sukowy. Jest to bardzo nowoczesna placówka oświatowa, która pełni funkcję dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.

       Zanim jednak szkoła uzyskała swoją dotychczasową świetność borykała się z wieloma trudnościami na przestrzeni minionych wieków.

       Pierwsze wzmianki o Szkole Podstawowej w Stodołach pochodzą z dnia 20 stycznia 1852 r. Autorem tej notatki jest administrator parafii ksiądz Osiński. W owym czasie w Stodołach były dwie szkoły: katolicka i luterańska na tzw. Stodołach-Hubach, a mimo to w zapisach figuruje jedna szkoła - katolicka. Można przypuszczac, że była to szkoła parafialna. Dzieci wychowywane w wierze protestanckiej mogły bez problemu uczęszczać na zajęcia lekcyjne w tejże szkole, wyjątek miały stanowić lekcje religii, które nie były dla nich przymusowe (ze względu na inne wyznanie).

Informacje te umieszczone są w Archiwum Gnieźnieńskim (AKM/II/171/13 - lata 1852-1870). Szkoła przeżywała represje okupanta niemieckiego zarówno podczas rozbiorów, jak i dwóch wojen światowych.

         Następne informacje pochodzą z kronik szkolnych, których początek datuje się na rok 1945. Wówczas kierownikiem szkoły był Walenty Kusz. 22 stycznia 1945r. ludność powiatu, w tym także i wsi Stodoły uzyskała po raz kolejny wolność. Szkoła reaktywację rozpoczęła od dani 3 marca 1945r. z liczbą sto sześcioro dzieci i jednym nauczycielem - Walentym Kuszem. Znacznie później dołączyła do pracy pani Irena Banach.

          Niestety Niemcy byli niezłomni w akcji germanizacji młodego pokolenia. Spalili: akta szkolne, pomoce naukowe, wszystkie książki z biblioteki, kronikę szkolną, zniszczono większość mebli szkolnych.

          Dnia 9 maja 1945r. - uznany dawniej za Dzień Zwycięstwa - społecznośc uczniowska uczciła pamięc pomordowanych mieszkańców Stodół, którzy zginęli w obozach śmierci lub zostali rozstrzelani w pobliskim lesie miradzkim.

           Czasy powojennej zawieruchy były ciężkie dla wszystkich. Gmina nie posiadała opału, a dzieci uczęszczały podczas zimy do szkoły. Pomagali wtedy rodzice, którzy dostarczali środki, dzięki którym udało się przetrwać mroźną pogodę. 

            W roku szkolnym 1946/47 szkoła posiadała trzy sale lekcyjne. Do grona nauczycielskiego dołączył p.Smal – Stocki, który zmarł 17 stycznia 1949r., wtedy pracę nauczyciela podjęła Irena Pastuszenko.

            28 września 1958r. w porozumieniu z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Wydziałem Oświaty i Kultury w Mogilnie zapadła na zebraniu w Strzelnie Klasztornym decyzja o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Stodołach.

            16 marca 1959r. przystąpiono do rozbiórki ściany starego budynku, a 12 czerwca 1959r. nastąpiło wmurowanie kamienia.

            W 1961r. powiększono boisko szkolne, ogrodzono je i posadzono drzewa.

            1 czerwca 1966r. podniesiono stopień organizacji Szkoły Podstawowej na szkołę ośmioklasową.

             Po 42 latach pracy na zasłużony odpoczynek emerytalny odszedł pan W. Kusz. Obowiązki dyrektora szkoły powierzono pani Irenie Kusz, dnia 23 sierpnia 1976r.

             W roku szkolnym 1987/88 na emeryturę odeszła dyrektor I. Kusz, a obowiązki dyrektora oddano w ręce Mariana Trzeciego, który 1 października 1987 r. otrzymał pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelno. Obowiązki dyrektora pełniła p. E. Zielińska.

             1 stycznia 1988r. oficjalnie dyrektorem szkoły został pan Kazimierz Chudziński.

              W roku szkolnym 1993/94 obowiązki dyrektora przejął

p. Leonard Zieliński. 6 listopada L. Zieliński został powołany na stanowisko wiceburmistrza Miasta i Gminy Strzelno. W związku z tym obowiązki dyrektora powierzono p. Ewie Zielińskiej.

              W latach 2001-2007 szkołą zarządzała p. Renata Chromińska.                    W roku szkolnym 2004/05 przystąpiono do realizacji bardzo ważnego zadania związanego z nadaniem imienia placówce.

Cała społeczność szkolna wraz z rodzicami na patrona szkoły wybrała osobę zasłużoną nie tylko dla Polski i Polaków, ale i dla całego świata: papieża JANA PAWŁA II.

Od września 2007 r. obowiązki dyrektora pełni pani Bogumiła Nadzieja – Wijaszka.

Postać Jana Pawła II

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła), ur. 18 maj 1920r., papież od 16 października 1978r.;filozof, teolog, dramatopisarz, poeta; od 1967 kardynał; w myśli filoz. Jana Pawła II najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej- zajmował się podstawami etyki, istoty miłości oblubieńczej, antropologią filoz., podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej; pontyfikat Jana Pawła II charakteryzuje otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne (odwiedził ponad 120 krajów), w tym liczne pielgrzymki do Polski. Działalność Jana Pawła II odznacza się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie, a do jej gł. wątków należy obrona i uzasadnienie katolickich zasad moralnych; dalsze dokonania pontyfikatu: reforma prawa kanonicznego; reorganizacja Kurii Rzymskiej; liczne kanonizacje i beatyfikacje. Twórczość literacka Jana Pawła II obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-religijnej, dramaty.

W roku 1981 w wyniku zamachu J. P. został ciężko ranny.

Zmarł 2 kwietnia 2005r. w wyniku ciężkiej choroby.

Nadanie imienia szkole - 8 czerwca 2005 roku

Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami długo i z zaangażowaniem przygotowywali się do nadejścia tego wielkiego dnia.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w miejscowym kościele, której przewodniczył Arcybiskup H. Muszyński. Poczet sztandarowy składał się z przedstawicieli rodziców. Oficjalne przekazanie sztandaru społeczności uczniowskiej nastąpiło na placu szkolnym, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Przedstawiciele wszystkich klas złożyli ślubowanie w imieniu całej społeczności uczniowskiej na sztandar szkoły. Uczniowie przygotowali program artystyczny, przedstawiający sylwetkę patrona.

Obecne były władze gminy, przedstawiciele pobliskich szkół ze sztandarami, sponsorzy szkoły jak również rodzice.

Burmistrz Strzelna mgr inż. Ewaryst Matczak odsłonił tablicę pamiątkową, którą później poświęcił Arcybiskup H. Muszyński.

Jesteśmy dumni, że patronem szkoły jest tak znakomity człowiek, jak Jan Paweł II. Mobilizuje to całą społeczność uczniowską do stałej pracy nad sobą, aby stawać się lepszym i zdobywać nową wiedzę.

Szkoła dziś

Z inicjatywy społeczności szkolnej 6 czerwca 2009 r. nastąpiło poświęcenie wizerunku Jana Pawła II na budynku szkoły.

Z myślą o utworzeniu izby pamięci poświęconej Patronowi szkoły społeczność szkolna zaprojektowała tablicę pamiątkową w postaci drzewa. Na liściach widnieją myśli głoszone przez Jana Pawła II.

Do współczesnego wyglądu placówki w dużej mierze przyczynili się rodzice wychowanków szkoły, którzy swoją pracą wspierali szkołę i robią to do dziś.. Wszystkim, którzy pracowali na dzisiejszy wygląd Szkoły Podstawowej w Stodołach z serca DZIĘKUJEMY!